27/4/2018

Sopimus UPM-Kymmene Oyj:n kanssa

Metsäpalvelu Tavi Oy on valittu UPM-Kymmene Oyj:n puunkorjuun palveluntoimittajaksi Asikkalan,  Hollolan, Lahden, Heinolan, Hartolan ja Sysmän kuntien alueille. Korjuualue kuuluu UPM:n Etelä- ja Keski-Suomen Integraattialueisiin.

UPM haki tarjouskilpailussa alueelle toimijaa, jolla on kokemusta ja kyky hallita suurta korjuukokonaisuutta, laatua ja toimitusvarmuutta unohtamatta. Alueyrityksen on myös pystyttävä vastaamaan UPM:n puunkorjuulle asettamiin vaatimuksiin.

Uuden sopimuksen myötä tapahtuu myös yritysfuusioita ja alueurakointiyrityksen nimi vaihtuu. Uuden alueurakointiyrityksen nimi tulee olemaan Koskenmyllyn Korjuu Oy.

Takaisin