6/10/2021

PEFC-auditointipäivä

Syyskuun viimeisellä viikolla suoritettiin PEFC-auditointi meillä työn alla olleessa korjuukohteessa.
PEFC-sertifioinnissa asetetaan vaatimuksia puuraaka-aineen toimitusketjulle.
Auditoinnit koostuvat eri osa-alueista, kuten hallinnollisten asioiden (esim. dokumentoinnin) suorittamisen tarkastamisesta. Lisäksi auditoija tarkastaa myös metsänhoidollisten vaatimusten toteutumista sekä vierailee hakkuun toteuttavan kuljettajan luona.
Auditointipäivän päätteeksi maastossa tarkastettiin, että hakkuukoneenkuljettajalla on PEFC-sertifioinnin vaatimat tiedot ja taidot hallussa.
Kuvassa hakkuukoneenkuljettajamme, Markus Piipponen, sekä PEFC-auditoinnin suorittaja.

Markuksella oli PEFC-asiat kunnossa!

 

 

Takaisin